سوال روزنامه اطلاعات از قوه قضائیه درباره احمدی‌نژادی‌ها: جسارتا چرا دادرسی به اتهامات یک طایفه سیاسی،اینقدر طول می کشد؟!

Posted by

خشم روزنامه اصلاح طلب از ترکیب کابینه دوازدهم

روزنامه اطلاعات در یادداشتی نوشت:سخنگوی محترم دستگاه قضا در هفته‌ای که گذشت در بیانی آمیخته به جدّ و طنز گفت: برای ما، این طایفه و آن طایفه تفاوتی ندارد، به حساب جرم همگان، از هر طایفه‌ای باشند رسیدگی خواهد شد.

یک سؤال، جسارتاً بعضی اذهان دیرباور و خوش‌حافظه را می‌آزارد و آن این که، چرا زمان دادرسی به اتهامات برخی طوایف، این‌قدر به تعلل و دفع‌الوقت سپرده می‌شود؟

یک طایفه، پشتش به کدام هیمه گرم و پایش در کدام پای‌افزار محکم است، که پس از هشت سال تعزیه‌گردانیِ هیاهو و سرهم‌بندی و غبارآلودگی سیاسی و اقتصادی، مدت‌هاست در پسا قدرتش هرچه می‌خواهد می‌گوید و می‌تازد و وقاحت می‌بارد و شنعت می‌پرورد و نفرت می‌پراکند؛ و همچنان به طعن و سخره، اول و آخر نظام را در هم می‌پیچد؛ دریغ از کمان ابرویی که در برابرش خمی آورد! هذا شیٌ عجاب!

گویند آدمی عامی در ظهر رمضان بر عالمی وارد شد که عذر روزه‌داری داشت. با مشاهده‌ی تناول غذایش، مبهوت و حیران گفت: آقا! اگر پشت کتاب چیزی نوشته است، ما را هم مطلع کنید!

حقیر گوید: اگر پشت کتاب قضا، چیزی نوشته شده، که این منطقةالفراغ را بر یک طایفه این‌قدر وسیع کرده، حقیر را هم خبر کنید.

خشم روزنامه اصلاح طلب از ترکیب کابینه دوازدهم