دولت‌ها از کمک مالی به احزاب منع نشده‌اند

Posted by

خشم سعودی ها از اظهارات امیر قطر درباره ایران

حجت الاسلام حبیبی با تاکید بر ضرورت نظرخواهی دولت و مجلس از احزاب در تدوین لایحه و طرح، اضافه کرد: احزاب و تشکل‌ها در نقد صحیح دولت‌‌ها کمک می‌کنند و خانه احزاب می‌تواند نقش مشاور خوبی برای دولت و مجلس داشته باشد و نظرات صاحب‌نظران را بگیرد.

خشم سعودی ها از اظهارات امیر قطر درباره ایران