دولت باید در قبال پدیده گورخوابی پاسخگو باشد/ هیچ چیز سر جای خود نیست

Posted by

خشکسالی و طوفان مهمترین عامل تشدید بحران در منطقه سیستان

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان اینکه هیچ چیز سر جای خود نیست و دولت به‌جای موضع اپوزیسیونی در قبال پدیده گورخوابی باید پاسخگو باشد، گفت: عدم پاسخگویی در این زمینه باعث یأس و ناامیدی مردم شده است.

خشکسالی و طوفان مهمترین عامل تشدید بحران در منطقه سیستان