شخصیت‌شناسی از روی فرم چانه صورت +عکس

Posted by

خصولتی‌ها نفَس اقتصاد را گرفته‌اند

در کتاب های باستانی چینی ارتباط شخصیت افراد با چانه در صورت نشان داده شده است که با مشاهده شکل چانه در صورت افراد می توانید تا حدی از شخصیت فرد آگاه شوید.

خصولتی‌ها نفَس اقتصاد را گرفته‌اند