منصوریان قبلا خوش تیپ با مو بود اما الان خوش تیپ بی مو!

Posted by

خطرات اضافه وزن بعد از بارداری

مایلی کهن گفت: علیرضای الان با سال‌های گذشته فرق دارد چرا که علیرضا در قدیم خوش‌تیپ با مو بود اما الان خوش‌تیپ بدون مو .

خطرات اضافه وزن بعد از بارداری