درگیری آزمون در لیگ روسیه/ عکس

Posted by

خطر خاموشی بیخ گوش کلانشهرها

در دیدار دیشب روبین کازان مهاجم لوکوموتیو روی بازیکن کازان خطا کرد که موجب افتادن وی به زمین شد، در همین لحظه آزمون با بازیکن خاطی درگیری فیزیکی پیدا کرد.

خطر خاموشی بیخ گوش کلانشهرها