تکواندوکاران زن ایرانی به مراکش می روند

Posted by

خط 5 مترو تا اطلاع ثانوی خدمات رسانی ندارد

تیم‌ملی تکواندو زنان کشورمان جهت حضور در جام ریاست آفریقا عازم مراکش می‌شود.

خط 5 مترو تا اطلاع ثانوی خدمات رسانی ندارد