جزئیات حادثه تیراندازی در پادگان کهریزک

Posted by

خنثی شدن طرح کودتا در ونزوئلا

دادستان نظامی تهران جزییات تیر اندازی در میدان تیر ارتش واقع در کهریزک را تشریح کرد.

خنثی شدن طرح کودتا در ونزوئلا