وضع تحریم‌های شدیدتر علیه کره شمالی توسط آمریکا

Posted by

خواب سحرگاهی بیماری زاست

خبرگزاری رویترز مدعی شده آمریکا در صدد است با رأی‌گیری در شورای امنیت تحریم‌های شدیدتری علیه کره شمالی اعما کند.

خواب سحرگاهی بیماری زاست