رکود به بازار مسکن بازگشت

Posted by

خواص درمانی ریواس؛ نوبرانه تابستانی

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در فروردین ماه 96 نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.5 درصد کاهش یافته است.

خواص درمانی ریواس؛ نوبرانه تابستانی