جایی که سکوت، عین خیانت است

Posted by

خواص زنجبیل را بیشتر بشناسید

کسانی که برای حفظ امنیت و نگهداری از ارزش‌های اصیل موظف به رصد و کسب اطلاعات هستند مستثنای این امر شدند بلکه در جایی که ناموس مردم، اعتقاد و دین مردم، بیت‌المال و حق‌الناس مطرح است عده‌ای در بدنه حاکمیت موظف هستند با حفظ شرایط حتی افشاگری کنند. اینجا سکوت عین خیانت است، اما در غیر این موارد عموم مردم موظف به حفظ آبرو و نگهبانی از اسرار یکدیگر هستند.

خواص زنجبیل را بیشتر بشناسید