واکنش کاپیتان تراکتور به خبر توافق پرسپولیس با آقایی

Posted by

خواص گوجه سبز

کاپیتان تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: آنقدر از نظر روحی خراب بودم که نمی توانستم فوتبالم را بازی کنم. بازی را ول کرده بودم و در واقع نمی توانستم تیم را رهبری کنم.

خواص گوجه سبز