شیخ نعیم قاسم: معنای کرامت و عزت را امام خمینی(ره) به ما یاد داد

Posted by

خواننده معروف از خوشبختی خواند

معاون دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد که این جنبش معنای کرامت و عزت را از امام خمینی(ره) آموخته است.

خواننده معروف از خوشبختی خواند