4 فروند ایرباس تا آخر سال2017 به ایران می آیند

Posted by

خواهر بهترین بازیکن جهان خبرساز شد

پرورش بیان داشت: طبق برنامه‌ای که از قبل تنظیم و اطلاع‌رسانی شده بود، قرار است تا پایان سال 2017، چهار فروند ایرباس 320 تحویل گرفته شود.

خواهر بهترین بازیکن جهان خبرساز شد