جبهه مردمی با یک کاندیدای واحد وارد انتخابات می‌شود

Posted by

خودروهای داخلی مانند «هندوانه دربسته» است

عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت: 5 نامزد نهایی جبهه مردمی برنامه‌های اقتصادی خوبی دارند، همچنین 5 نامزدی که انتخاب نشدند نیز برنامه‌ها و تیم‌های اقتصادی خوبی داشتند که همه اینها می‌تواند در اختیار گزینه نهایی قرار گیرد و قطعا راهکار خوبی برای حل و یا کاهش مشکلات اقتصادی است.

خودروهای داخلی مانند «هندوانه دربسته» است