تهیه لایحه احراز جانباختگان آتش نشانی با بالاترین پست سازمانی/ تنها 30 درصد از عوارض ایمنی در این بخش هزینه می شود

Posted by

خوراکی‌هایی که به کاهش فشارخون کمک می‌کنند

آباد با انتقاد نسبت به این که هر سال تنها 20 تا 30 درصد از عوارض حوزه ایمنی به این بخش تخصیص می یابد، عنوان کرد: تهران شهری حادثه خیز است و کمبود بودجه باعث شده است مدیریت شهری بخش های دیگری را برای تخصیص بودجه نسبت به این بخش در اولویت قرار دهد.

خوراکی‌هایی که به کاهش فشارخون کمک می‌کنند