تقلید همسران سران جهان از ملانیا ترامپ

Posted by

خوشحالی عجیب ترامپ از پرتاب بزرگترین بمب غیرهسته‌ای

همسر رئیس‌جمهور آمریکا در زمینه نوع پوشش، الگوی برخی از زنان قدرتمند جهان شده است.

خوشحالی عجیب ترامپ از پرتاب بزرگترین بمب غیرهسته‌ای