نتانیاهو میان روسیه و آمریکا میانجی‌گری می کند

Posted by

خوشحالی قلعه نویی از پیروزی تیمش برابر پدیده

نخست وزیر اسرائیل از آمادگی خود برای میانجیگری به منظور بهبود روابط روسیه و آمریکا خبر داد.

خوشحالی قلعه نویی از پیروزی تیمش برابر پدیده