امن‌ترین شهرهای جهان

Posted by

خیرین کشور دل خانواده آقا صمد را شاد کردند

پایگاه اینترنتی ایندیپندنت امن‌ترین شهرهای جهان را بررسی و لیست 15 کشور که در صدر قرار دارند را منتشر کرده است.

خیرین کشور دل خانواده آقا صمد را شاد کردند