تحلیل یک استقلالی از عملکرد پرسپولیس در آسیا

Posted by

دادستان کل کشور به نامزدهای انتخابات هشدار داد

کاپیتان پیشین استقلال گفت: پرسپولیس صعودش به دور بعد سخت شده است و اگر این تیم نتواند الهلال عربستان را شکست دهد باید منتظر اما و اگرها در فوتبال باشد.

دادستان کل کشور به نامزدهای انتخابات هشدار داد