حضور چهره های هنری در مراسم ختم دنیا فنی زاده/ عکس

Posted by

داروهای بدون مشابه داخلی محدودیت واردات ندارند

چهره های مختف فرهنگی و هنری امروز در مراسم ختم دنیا فنی زاده عروسک‌گردان کلاه قرمزی حضور یافتند. همچنین سخنران حاضر در مراسم اعلام کرد: تمامی عواید حاصله از مراسم هفت و چهلم عزیز از دست رفته صرف امور خیریه خواهد شد.

داروهای بدون مشابه داخلی محدودیت واردات ندارند