گزارش آخرین تمرین پرسپولیس پیش از بازی با لخویا

Posted by

داریوش فرهنگ:اولین نقش کوتاه زندگی‌ام را بازی کردم

ضربات ایستگاهی و مرور کارهای تاکتیکی بخش بعدی تمرین بود که زیر نظر کادر فنی انجام شد و در ادامه، برنامه‌های بازی با لخویا در دستور کار سرخپوشان قرار گرفت.

داریوش فرهنگ:اولین نقش کوتاه زندگی‌ام را بازی کردم