جلوگیری از طلاق ۱۰ هزار نفر از همسر زندانیان

Posted by

داعشی‌ها در آخرین دژ خود محاصره شدند

رئیس سازمان زندانها گفت:سال گذشته کار شناسایی ۱۰هزار همسر زندانی که به علت زندانی شدن سرپرست خانواده، خواستار طلاق بودند انجام شد و از فروپاشی این خانواده ها با برگزاری کلاس های مشاوره جلو گیری شد.

داعشی‌ها در آخرین دژ خود محاصره شدند