نرسیدن درخشان به نشست خبری

Posted by

داعش در صدر تهدیدهای جهانی

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران به نشست خبری پیش از بازی مقابل فولاد نرسید.

داعش در صدر تهدیدهای جهانی