کنایه کی روش بعد از پیروزی تیم ملی/ برخی نابینا هستند

Posted by

داعش قاضی خود را سر برید

کی‌روش گفت: مسئله بعدی عملکرد تیمی ماست. ما امروز تیمی را شکست دادیم که پنج روز پیش کره جنوبی را شکست داد ولی کسانی که نابینا هستند نمی‌خواهند این برد را ببینند. شکست چین، کره جنوبی، قطر و ازبکستان راحت نیست، اما کسانی که نمی خواهند این را ببینند، قصد دارند هواداران تیم ملی را منحرف کنند. ما امروز تیم قدرتمندی را شکست دادیم.

داعش قاضی خود را سر برید