تساوی نفت تهران برابر فولاد خوزستان

Posted by

دایی:حق نفت برابر فولاد مساوی نبود

تیم فوتبال نفت تهران در دیدار بیست و هفتم خود برابر فولاد خوزستان متوقف شد.

دایی:حق نفت برابر فولاد مساوی نبود