سعید جلیلی: آبادی کشور دشمن را از تحریم ناامید می‌کند

Posted by

دختر ترامپ چه قدر سرمایه دارد؟

سعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی ضمن بازدید از منطقه عملیاتی فتح المبین گفت: اگر روزگاری جوانانی مانند شهید حسن باقری نقشه منطقه را در اهواز وجب به وجب بررسی و برای آزادی آن برنامه‌ریزی کردند امروز نیز جوانان ما باید برای آباد کردن این منطقه وجب به وجب برنامه‌ریزی کنند.

دختر ترامپ چه قدر سرمایه دارد؟