«ایستاده در غبار» در شبکه نمایش خانگی

Posted by

دختر 19 ساله فلسطینی به 16 سال حبس محکوم شد

بنا است موسسه هنرهای تصویری سوره فیلم “ایستاده در غبار” را در شبکه نمایش خانگی توزیع کند.

دختر 19 ساله فلسطینی به 16 سال حبس محکوم شد