احمدي‌نژاد اصلاح‌طلب مي‌شود!

Posted by

درباره‌ی سکوت آقای اصولگرا

گروه سياسي: حجت الاسلام محمدعلي آهنگران در كانال تلگرامي‌ اش نوشت: برخي از رسانه ها و كانالهاي اصلاح طلب نوشته اند كه آقاي احمدي نژاد ناگهان روشنفكر شده و حرفهاي اصلاح طلبانه و روشنفكرانه اي زده و مواضع گذشته اش را تغيير داده است. طبيعتا قصدشان ملامت رئيس جمهور پيشين بوده و بي اعتمادي به او موجب شده است حرفهايي از اين جنس را از ايشان نپذيرند و باور نكنند اما اين حرفها از نظر من معاني ديگري هم دارد. چه ايرادي دارد كه هر كسي از جمله اقاي احمدي نژاد روشنفكر شود؟ چه مشكلي دارد كه اگر كسي تا ديروز در مسير ناصحيحي بوده مسيرش را اصلاح كند؟ چه ايرادي دارد حتي كسي كه مسبب بسياري از مشكلات بوده متوجه وضعيت فاجعه باري كه بوجود اورده بشود و اعلام كند كه راه رفته شده نادرست بوده است؟ از طرفي حرفهايي كه گفته شده حرفهايي است كه ما سالهاست داريم مي گوييم. او گفته رد كردن و نفي نمودن فرهنگ غربي منفعتي ندارد. نبايد همه را بد و منفي و خائن بدانيم. نبايد انگيزه ها براي اصلاحات اجتماعي از بين برود. نظرات گوناگون بايد مطرح شود و همه انديشه ها بايد فعال شوند. اين حرفها حرفهايي است كه سالهاست اصلاح طلبان و سران جريان اصلاح طلبي از جمله آقاي خاتمي دارند به اشكال مختلف مي گويند و برخي بخاطر گفتن همين حرفها گرفتار محدوديتها و مشكلات شدند. اين بزرگترين توفيق براي گفتمان اصلاح طلبي است كه كسي همچون احمدي نژاد هم امروز براي بازسازي چهره نامقبول خود از اين گفتمان بهره مي برد. براستي چرا آقاي احمدي نژاد بجاي اينكه به سمت اصولگرايان حامي اش غش كند مسيرش را به سمت گفتمان اصلاح طلبي كج كرده است؟ صورت ديگر اين گفته ها آن است كه جريان اصولگرايي و گفتمان حاكم بر آن بقدري نامقبول، نامعقول، غيرمردمي، امنيتي، يك جانبه گرايانه و قدرت زده است كه ريزش از اين جريان روز بروز شدت پيدا مي كند چه كسي انتظار داشت هاشمي رفسنجاني، ناطق نوري، حسن روحاني، علي لاريجاني، علي مطهري و بسياري از كساني كه روزي پرچمدار و حامي اصولگرايي بودند امروز بيش از ديگران هزينه اصلاح طلبي و اعتدال گرايي را پرداخت كنند؟ چرا ما هيچ اصلاح طلب شاخصي نداريم كه اصولگرا شده باشد؟ چرا جريان اصولگرايي فقط با دوپينگ نظارت استصوابي و مناسبات غير دمكراتيك و حاكم كردن فضاي امنيتي است كه توان بقا دارد؟ چرا امكان جذب اكثريت آراء ملي را ندارند؟ چرا اصولگراياني كه از قضا حاكم و مسلط بر بسياري از شئونات زندگي مردمند تجديد نظري در گفتمان و رويه خود نمي كنند؟ البته طول خواهد كشيد تا مردم به گفتمان جديد احمدي نژاد اعتماد كنند همچنانكه طول كشيد تا به تغيير گفتمان هاشمي رفسنجاني و حسن روحاني و ناطق نوري اعتماد كنند. او بايد هزينه اجتماعي سياسي تغيير اين گفتمان را پرداخت كند.اما اگر جريان اصولگرايي با همين دست فرمان پيش برود جاي هيچ تعجبي نيست كه روزي رسايي و كوچك زاده و احمد خاتمي هم اصلاح طلب شوند و سخنان روشنفكرانه بگويند.

درباره‌ی سکوت آقای اصولگرا