راهکار سخنگوی کمیسیون امنیت ملی برای مقابله با تحریم های آمریکا

Posted by

درخواست جامعه کارگری از وزیر کار+جزئیات

نقوی حسینی با بیان این مساله که بیش از 50 طرح تحریمی علیه ایران در کنگره آمریگا مطرح است بیان داشت: این طرح‌های تحریمی جدید علیه ایران قرار است یکی پس از دیگری مطرح شود از همین رو دولت جمهوری اسلامی ایران می‌بایست در مقابل این تحریم‌ها عکس العمل قاطعی نشان دهد.

درخواست جامعه کارگری از وزیر کار+جزئیات