رابطه مبهم میان قاتل سفیر روسیه و یک دختر روس

Posted by

درخواست پلیس برای شناسایی سارقان آرایشگاه های تهران

یک روزنامه چاپ ترکیه در گزارشی اعلام کرد قاتل سفیر روسیه در ترکیه چند ماه قبل از انجام ترور ، با یک دختر روس رابطه داشته و دستگاه‌های اطلاعاتی به دنبال کشف پاسخ ابهامات پیش آمده پس از فهمیدن این موضوع هستند.

درخواست پلیس برای شناسایی سارقان آرایشگاه های تهران