زولبیا و بامیه غیر بهداشتی چه علائمی دارند؟

Posted by

درمان ریش ریش شدن ناخن

غلامی گفت:‌ مردم هنگام خرید زولبیا و بامیه دقت کنند که رنگ آن باید روشن و شفاف باشد و کدر بودن، خشک بودن یا وجود لکه بر روی زولبیا و بامیه نشان دهنده روغن نامناسب یا مانده بودن آن است.

درمان ریش ریش شدن ناخن