ابهام در تامین امنیت حاجیان ایرانی

Posted by

دروغ‌های ترامپ اضافه شد

صبح جمعه انفجار انتحاری در مکه باعث امنیتی شدن فضای این شهر و مسجد الحرام شد اما در این بین تکلیف حاجیانی که قرار است از اول تا 26 مرداد به خانه خدا بروند چه می‌شود؟ آیا با وضعیت بغرنج امنیتی در عربستان امنیت حاجیان ایرانی به خطر نمی‌افتد؟

دروغ‌های ترامپ اضافه شد