غرق‌شدن ۵۵ مهاجر در سواحل جنوبی یمن

Posted by

درگیری آزمون در لیگ روسیه/ عکس

سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد که قاچاقچیان ۱۸۰ مهاجر را مجبور به پرتاب در سواحل جنوبی یمن واقع در کرانه دریای عرب کردند که ۵۵ نفر از آنها غرق شدند.

درگیری آزمون در لیگ روسیه/ عکس