کلیچدار اوغلو دولت ترکیه را تهدید کرد

Posted by

در استان تهران 489 هزار و 986 مسکن خالی وجود دارد

رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق گفت: اقدامات هیئت انتخابات ترکیه همه‌پرسی تغییر قانون اساسی را «بحث‌برانگیز» و برخی قوانین را نقض کرده است. کلیچدار اوغلو افزود: با شمارش تعرفه‌های بدون مهر و تایید شعب، دو اصل قانون انتخابات شکسته شد.

در استان تهران 489 هزار و 986 مسکن خالی وجود دارد