نقدهای تکراری را وارد فرایند مدیریت شهری نکنیم

Posted by

در تمرین امروز استقلال چه خبر بود؟

مهندس پژمان پشمچی زاده با اشاره به اظهارات اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص عملکرد شهرداری تهران گفت: باید با نگاهی کارشناسانه به بررسی عملکرد شهرداری پرداخته شود ، نقدهای تکراری با رنگ و بوی جناحی و سیاسی را وارد فرایند مدیریت شهری نکنیم.

در تمرین امروز استقلال چه خبر بود؟