با تکرار هرگونه تجاوزی، شکست اسرائیل نیز تکرار خواهد شد

Posted by

در صورت نیاز در سوریه و عراق وارد عمل می‌شویم

سید حسن نصر الله در سخنرانی خود به مناسبت یازدهمین سالگرد پیروزی مقاومت اسلامی در جنگ ۳۳ روزه تاکید کرد صهیونیست ها در صورت ورود به لبنان شکستی سخت تر از قبل خواهند خورد.

در صورت نیاز در سوریه و عراق وارد عمل می‌شویم