حضور هافبک تراکتوری ها در نفت

Posted by

در فصل دوم «شهرزاد» چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟

آگوستو سزار که هفته گذشته با مسئولان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به توافق رسیده بود، در یکی از کشورهای همسایه قراردادش را با این تیم امضا کرد.

در فصل دوم «شهرزاد» چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟