«دیوید راکفلر» سرمایه‌دار آمریکایی مُرد

Posted by

در نوروز تخلف رانندگی نکنید جایزه بگیرید

به گزارش مهر به نقل از نیویورک تایمز، «دیوید راکفلر» (David Rockefeller) سرمایه دار بزرگ آمریکائی در سن ۱۰۱ سالگی مُرد.

یکی از سخنگویان خانواده وی با تأئید مرگ وی اعلام کرد که «راکفلر» صبح در منزل شخصی اش مرده است.

وی از جمله ثروتمندان ذینفوذ در آمریکا به شمار می رفت.

در نوروز تخلف رانندگی نکنید جایزه بگیرید