امیدواری پیشکسوت استقلال به صعود پرسپولیس

Posted by

در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنیم؛ بورس یا فرابورس؟

همدانی خاطرنشان کرد: با شناختی که از کادر فنی پرسپولیس داریم، می دانیم که برنامه ریزی دقیقی برای بازی برگشت انجام دادند و امیدوارم این تیم هم بتواند به همراه استقلال خوزستان به دور بعد صعود کند.

در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنیم؛ بورس یا فرابورس؟