تولید فیلم آموزشی برای زنگ ورزش دانش آموزان

Posted by

دزدیده شدن مدال کمال کامیابی‌نیا در جشن قهرمانی!

ارشاد با اشاره به اینکه در حوزه تربیت بدنی کتب درسی برای دانش آموزان وجود ندارد گفت:ما برای یادگیری آن ها بسته،لوح و فیلم ها آموزشی تربیت بدنی تولید کرده ایم تا بتوانند آموزش های لازم را فرابگیرند.

دزدیده شدن مدال کمال کامیابی‌نیا در جشن قهرمانی!