تشکیل سازمان گردشگری با شرط درآمدزایی/ به عائله شهرداری اضافه نمی شود

Posted by

دستاورد برجام؛ برگشت‌پذیری تحریم‌ها بدون قطعنامه جدید شورای امنیت

ناصحی با اشاره به تلاش شهرداری تهران برای کوچک سازی و چابک سازی سازمان، تاکید کرد: نمی خواهیم دیگر به عائله شهرداری اضافه کنیم و با ایجاد ساختاری جدید ضمن افزایش نیرو، بودجه بیشتری را از شهر هزینه کنیم لذا اگر قرار باشد این سازمان تشکیل شود باید با نیروهای موجود انجام شود.

دستاورد برجام؛ برگشت‌پذیری تحریم‌ها بدون قطعنامه جدید شورای امنیت