شرایط تزریق انسولین چیست؟

Posted by

دستگاه‌های اجرایی در حل مشکلات جاری ناکارآمدند

کارشناس دفترتحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، گفت: انسولین را باید برای کنترل قند خون در اشخاص با دیابت نوع یک و دو که قند خون با داروهای خوراکی به تنهایی کنترل نمی شود، تزریق کرد.

دستگاه‌های اجرایی در حل مشکلات جاری ناکارآمدند