تنها زورخانه راور با بیش از 70سال قدمت رو به ویرانی است+تصاویر

Posted by

دستگیری زن قاتل در بوشهر

در سالیان گذشته مسئولان برای ساختمان جدید زورخانه راور چندین زمین را در نقاط مختلف شهر راور به این امر اختصاص دادند و حتی کلنگ ساخت آن نیز در یکی از این زمین ها به زمین زدند اما متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت و بعد از مدتی مسئولین نیز قول هایشان را فراموش کردند.

دستگیری زن قاتل در بوشهر