آغاز نشست رأی‌گیری شورای امنیت درباره سوریه

Posted by

دستگیری سارقان 2 میلیاردی طلا در شیراز

فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در گزارش خود به شورای امنیت گفت: دور اخیر مذاکرات در ژنو هیچ پیشرفتی نداشت، اما هنوز نمی توان درباره فروپاشی مذاکرات سخن گفت.

دستگیری سارقان 2 میلیاردی طلا در شیراز