زنگ خطر ضایعات محصولات کشاورزی به صدا درآمد

Posted by

دستگیری سارق حرفه‌ای با ۱۳ فقره زورگیری در شرق استان تهران

بخش کشاورزی طی چند سال گذشته به دلیل نبود مدیریت مناسب در زنجیره تولید با معضل ضایعات محصول دست و پنجه نرم می کند که این امر سبب هدر رفت سرمایه ملی می شود.

دستگیری سارق حرفه‌ای با ۱۳ فقره زورگیری در شرق استان تهران