چگونه اسکناس تقلبی را تشخیص دهیم؟ / عکس

Posted by

دست هایمان را با آب گرم بشوئیم یا آب سرد؟

سلیمانی با اشاره به نوع نخ امنیتی به کار رفته در این اسکناس گفت: نخ امنیتی به کار رفته در این اسکناس با عرض ۱.۲ میلی متر و با درج ۱۰۰۰۰ریالی -۱۰۰۰۰ RLSS به انگلیسی و فارسی در دو جهت به صورت آینه ای و معکوس نمایان است.

دست هایمان را با آب گرم بشوئیم یا آب سرد؟