آخرین خبرها از تمرین امروز سرخ پوشان

Posted by

دعا جهت زیاد شدن خیر و برکت در زندگی

بازیکنان ابتدا زیر نظر مارکو به گرم کردن بدن‌ها پرداخته و پس از آن در اختیار کادر فنی قرار گرفتند.

دعا جهت زیاد شدن خیر و برکت در زندگی