افزایش حمایت کنگره از لایحه «عزل ترامپ به دلیل عدم تعادل روانی»

Posted by

دلایل گرانی دلار

حمایت اعضای کنگره آمریکا از لایحه ای که ممکن است باعث برکناری دونالد ترامپ از مقام ریاست جمهوری آمریکا شود، رو به افزایش است.

دلایل گرانی دلار