امروز از نظر کیفیت هوا مشکلی نداریم

Posted by

دلنوشتۀ مژده شمسایی برای بهرام بیضایی

محمد رستگاری  درباره شاخص کیفی هوای امروز گفت: متوسط شاخص ایستگاه‌ها برای ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون طی 24 ساعت منتهی به ساعت 8 صبح امروز عدد 149 بوده است که این عدد بیانگر شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران تاکید کرد: البته باید گفت که این عدد برای 24 ساعت گذشته است و اکنون با توجه به بارش باران از غلظت آلاینده‌ها کاسته شده است. براین اساس در حال حاضر از نظر کیفیت هوا مشکل خاصی وجود ندارد. رستگاری همچنین گفت: شاخصی که امروز اعلام می‌کنیم، از ساعت 8 صبح دیروز تا 8 صبح امروز است و بخشی از این عدد برای روز گذشته است و به همین دلیل عدد، شاخص بالایی را نشان می‌دهد. این در حالی است که شاخص کیفیت هوای امروز با توجه به بارش باران قطعا پایین آمده اما چون عدد اعلامی برای روز گذشته است، امروز عدد بالایی را نشان می‌دهد اما باید توجه کرد که امروز از نظر کیفیت هوا مشکلی نداریم.

دلنوشتۀ مژده شمسایی برای بهرام بیضایی